Velkommen

Kommende arrangementer i Aarhus Radikale Vælgerforening:

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling med opstilling af folketingskandidater i Aarhus Radikale Vælgerforening. Lørdag d. 18. april 2015, kl. 13.00-16.00 i FO´s foredragssal, Folkeoplysningens Hus, Vester Alle 8, 8000 Aarhus C.

Traditionen tro vil der være kaffe og te og mulighed for at købe øl/vand til generalforsamlingen. Skulle du have lyst til at bidrage med hjemmebagt kage til pausen, så vi kan få et overdådigt kagebord til glæde for alle fremmødte, skal du være meget velkommen.

Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 21 dage før afholdelsen. Skriv til mail@radikaleaarhus.dk eller Rosensgade 24, 8000 Aarhus C. Forslagene skal meddeles medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen og vil blive udsendt pr. mail. Medlemmer uden mail bedes tjekke www.radikaleaarhus.dk inden generalforsamlingen.

Vi har altid brug for gode folk, der vil hjælpe til. Enten med viden, arbejdskraft eller til politikudvikling. Skriv til mail@radikaleaarhus.dk eller stil op på dagen, hvor der bliver afholdt generalforsamling.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Høring af folketingskandidater
3. Opstilling og valg af fire folketingskandidater
4. Formandens beretninger
Pause
5. Fremlæggelse af regnskab for det forløbende år
6. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontigent for det kommende kalenderår
7. Behandling af indkomne forslag
8. Behandling af vedtægtænsdringsforslag
9. Valg af:
a. Formand for foreningen
b. Yderligere otte medlemmer af bestyrelsen samt maksimalt otte suppleanter
c. To revisorer og en suppleant
d. Delegerede og suppleanter til Radikale Venstre i hhv. Østjyllands Storekreds og Region Midtjylland
e. Delegerede og suppleanter til Radikale Venstres landsmøde
10. Eventuelt

Radikale Venstre 110 år – Jubilæumsarrangement i Aarhus

I anledning af Radikale Venstres 110 års jubilæum afholdes der en række jubilæumsarrangementer landet over. Fredag den 8. maj er Aarhus vært for det første jubilæumsarrangement, hvor Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard vil være hovedtaler.

Arrangementet begynder kl. 16:30 på adressen:

Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus C

Program:
16.30- 17.00 – Tryllemanden
17.30 – 18.30 – Morten Østergaard

Der vil være vin og pindemadder til arrangementet.

Arrangementet er både for medlemmer og andre interesserede, men tilmelding er nødvendig – du kan tilmelde dig på radikale.dk